Ads

Contoh Surat Permohonan Mutasi Kerja

Lampiran : 1 ( satu ) berkas
Perihal : Permohonan Mutasi / Promosi
Jabatan Kepala SekolahKepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandung
Disampaikan melalui
Cab. DinasPendidikan
Kec. Bandung Kidul
di
Bandung

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini ;
Nama � � � � � � � � � � � � � � � � � � :Reza, S.Pd
NIP / KARPEG � � � � � � � � � :133 868 913 / C. 0994390
Tempat,tanggal lahir � � � � : Bandung, 11 Juli 1952
Pangkat, Golongan/ruang: Pembina IV/A
Jabatan � � � � � � � � � � � � � � � � : Guru SDN Bina Marga
Ijazah terakhir � � � � � � � � � : S I

Untuk pertimbangan selanjutnya kami lampirkan Surat – surat yang dianggap perlu yaitu :

1. Daftar Riwayat Hidup
2. SK angkatan dan Pangkat terakhir
3. NIP / KARPEG
4. Ijazah terakhir
5. DP3 2 tahun terakhir
6. STTPL / Piagam

Bandung, 9 Nopember 2007
Hormat saya


Reza, S.Pd.I
NIP� 133 868 913
0 comments on Contoh Surat Permohonan Mutasi Kerja :

Post a Comment